Geniş açıklıklı çatı katı uygulamaları

Çatı yükünü kolonlara aktaracak kiriş kesitlerini oluşturmak üzere akslarsa yatık kiriş panelleri yerleştirilir. Üzerlerine hasır donatı takviyesi yapılır. 

Kiriş panellerinin yerleştirilmesinin ardından döşeme panelleri ters istikamette döşenir ve alttan 60cm ara ile mahyalama yapılır. 

Kiriş paneli üzerine gelen döşeme panelinin EPS si boşaltılır. Çelik kafes donatı ortaya çıkar.

Tüm döşeme panellerle kapandıktan sonra ilave hasır donatı döşenir. Beton dükümüne hazır hale getirilir.

Zenon Panel döşeme üzerine brüt beton dökülür. Dökülen beton priz aldıktan sonra mahya ve direkler sökülür tavan sıvasına başlanır. 

Ortaya düşük maliyetli, konforlu, uzun ömürlü, sorunsuz çatı katı ortaya çıkar.