Hayvancılık

 200 Baş Süt Sığırcılığı
 200 Baş Besi Sığırcılığı
 Organik Gübre Tesisi