DEPREM RİSK RAPORU

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Binanız için Bakanlıkça lisanslandırılmış GROUP Şirketimiz DEHA
MÜHENDİSLİK’ e başvurarak binanızı için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için 1 Binadan 1 Kişinin DEHA MÜHENDİSLİK’ e başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Ortak Kararına gerek yoktur Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Deprem Risk Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur. KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANLIK olarak Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamından nasıl faydalanacağınızı 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile size basitçe özetledik.
DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER
 
İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;
İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır;
Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;
Bakanlık Lisanslı Kuruluşu DEHA Mühendisliğe Başvuru Dilekçesi
Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge
Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşu DEHA Mühendisliğe başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.
 
BAKANLIK LİSANSLI KURULUŞU DEHA MÜHENDİSLİK’in DEPREM RİSK RAPORU İÇİN BİNANIZDA YAPACAĞI TEKNİK ÇALIŞMALAR
 
Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;

Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;

Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;

Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;

Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;

Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;

Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;

Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması:

Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilmekte diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.