Çatı döşemesi olarak kullanılacak Zenon Panel plakalar, taşıyıcı duvarların üzerine döşenirler ve birbirlerine bağlanırlar.
70’er cm aralıklarla bağlanan mahyaların direklerle desteklenmesi kafidir. 
Açıklıkların 5-6m. yi geçmediği uygulamalarda Zenon Panel plakaların üzerine ortalama 5kg/m2 hasır donatı döşenmesi kafidir. 
Döşenip birbirine bağlanan Zenon Paneller ısı yalıtımlı kalıcı kalıp vazifesi görürler.

 

Duvar üzerine gelen hizalarda Zenon Panel plakaların EPS si boşaltılır bu sayede Zenon Panel üzerine dökülen koruycu beton, taşıyıcı duvarlar ile irtibatlandırılmış hatıl elde edilmiş olur. 
Ardından Zenon Panel döşeme üzerine 6cm. kalınlığında C30 brüt beton dökülür.